Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, w klasie organów mgr Klemensa Kamińskiego (1994r.). Edukację muzyczną kontynuował w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, wieńcząc ją dyplomami: na Wydziale Instrumentalnym w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego (1999 r.) oraz na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w klasie kompozycji prof. Zygmunta Herembeszty i prof. dr. hab. Krystiana Kiełba (2003 r.).

Odbył szereg kursów mistrzowskich – interpretacyjnych oraz improwizatorskich, prowadzonych przez tak wybitne osobistości świata muzyki organowej, jak: Julian Gembalski, Bernhard Haas, Hans Haselböck, Ton Koopman, Jon Laukvik, Armin Schoof, Wolfgang Seifen, Józef Serafin czy Harald Vogel. Artysta koncertował m.in. w Czechach, Finlandii, Niemczech, Norwegii, Słowacji, Szwecji. Prowadzi także kursy mistrzowskie w kraju i za granicą. Ma w dorobku osiem płyt. Powstała w 2005 roku płyta, na której zarejestrowano dziewięć toccat wybitnych kompozytorów od baroku do XX wieku, wykonanych na zabytkowych organach Adama Horacego Caspariniego w Wołowie, otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej FRYDERYK. Piotr Rojek jest stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, Internationale Altenberger Orgelakademie w Niemczech oraz laureatem konkursów organowych i kompozytorskich. Dr hab. Piotr Rojek pracuje na stanowisku adiunkta w macierzystej uczelni, gdzie kieruje Katedrą Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej. Pełni również obowiązki dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu.