Muzykolog i dyrygent (Ukraina), absolwent wydziału historii i teorii muzyki lwowskiego konserwatorium ( teraz – Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki) i aspirantury przy Instytucie muzykologii, folklorystyki i etnologii im. M. Rylskoho NAN Ukrainy, doktor folozofii.
Jako dyrygent rozpoczął swoje występy od 1999 r. z Chórem Kameralnym „Gloria” i orkiestra „Leopolis”, z którymi, oprócz licznych tournee, przygotował autorskie programy kompozytorów współczesnych – M. Skoryka, J. Łaniuka, A. Nikodemowicza, P. Vasksa, A. Pärta, M. Pepy, zrealizował liczne wykonania premierowe utworów kompozytorów współczesnych, między innymi – Z. Bujarskiego, I. Szczerbakowa, G. Gawrylec, W. Runczaka, W. Poliowoji, O. Szczetyńskoho, B. Froliak, B. Segina.


Z sukcesem występował na wielu festiwalach: „Wirtuozi”, „Kontrasty”, „Dni Europy we Lwowie”, „Zolotowerchyj Kyjiw”, „Kyiv Music Fest”, „Muzyczne premiery sezonu” w Kijowie, „Bach-Fest” w Sumach, „Klawiry morza” (Litwa), „Confiteor” w Krakowie, „Dni Muzyki Ukraińskiej” w Warszawie, „Dni muzyki oratoryjno-kantatowej” w Przemyślu, „Festiwal Muzyki Dawnej” w Starym Sączu, Międzynarodowe Spotkania Muzyczne „Wschód-Zachód” w Zielonej Górze (Polska), „Freiburg Music Festival” (Niemcy), „Lohtai festvaali Sacred Music (Finlandia), „Falera Music Festval” (Szwajcaria) i in. Występował między innymi z Hillard Ensemble z utworami Arvo Pärta.
Zrealizował szereg monumentalnych utworów światowej klasyki, takich jak „Pasja według św. Jana”, „Magnificat”, Wielka msza J. S. Bacha; Introducione e Gloria, Magnificat A. Vivaldiego, Berlińska Msza, Credo, Adam’s Lament Arvo Pärta, Msza I. Strawińskiego, Harmonie Messe, „Siedem słów”, oraz „Stworzenie świata” J. Haydna; Ein Deutches Requiem J. Brahmsa, Requiem W.A. Mozarta, D. Verdi i A. Schnittke; Carmina Burana C. Orffa.
Z chórem „Gloria” nagrywał dla zbiorów narodowej kampanii radiowo-telewizyjnej i lwowskiej kampanii radiowo-telewizyjnej. Po raz pierwszy na Ukrainie zostały nagrane płyty CD opery D. Bortnianśkoho „Alkid” i „Religijnego koncertu- Panachydy” M. Skoryka, płyty CD z muzyką religijną M. Łysenki „Kamo pojdu ot lycia Twojego” i z ukraińskimi kolędami „LUX AETERNA”. Za aktywną działalność artystyczną i muzyczno-społeczną Wolodymyr Sywochip został nagrodzony obwodową premią im. S. Ludkiewicza, państwową premią im. Łysenki, odznaczony honorowym tytułem zasłużony działacz sztuki Ukrainy oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.